Blagajna za glog

Poljske jedi se prete¾no dajejo mesnim jedem. Od centra, kjer pripravljamo govedino, svinjino in perutnino, je odvisno, ali bo na¹a veèerja uspe¹na ali neuspe¹na.

pranjeMeso je treba oprati tik pred pripravo. Ne delajte ga natanèno, èe ga nameravamo dati v hladilnik, ker med pranjem prena¹amo na svojo velikost nevarne bakterije, ki lahko pospe¹ijo proces razgradnje. Po pranju mesa moramo temeljito umiti roke. Prav tako je vredno skrbeti za èistoèo pri vseh predmetih (no¾i, rezalne deske, s katerimi je bilo surovo meso v stiku.

Rezanje in povzroèanjeMeso se vedno prere¾e po vlaknih. Zaradi tega bo po pripravi poln in prijeten. Za rezanje mesa bi morali uporabiti oster no¾. Dober slog je vsakiè, ko izostri in spere. Zahvaljujoè temu, nas kosi, ki jih odre¾emo, ne bodo grde. Nato je pomemben predvsem zato, ker se sok raztrga po raztrganih robovih, tako da meso izgubi svojo soènost in slog.

Najbolj¹i okus je meso, ki je bilo marinirano. Marinado lahko pripravite s èesnom, olivnim oljem, ro¾marinom ali novimi zeli¹èi in zaèimbami. Da bi marinada dobro absorbirala, jo je treba predhodno dehidrirati. Nenadomestljivo meso se lahko izka¾e za nenadomestljivo. Zahvaljujoè temu bo meso absorbiralo marinado, ki jo bomo bolje razvijali in bo odliènej¹a.

Toplotna obdelavaMarinirano meso se lahko ocvrti, peèe ali du¹i. Pra¾enje in peko, vredno je, da imamo manj¹i ogenj, ki ga bomo videti. Meso se daje v skupinah beljakovin in ma¹èob, zaradi èesar previsoka in lepa temperatura povzroèa, da se stara in maha. Po peèenju pri ni¾ji temperaturi se bomo stopili v ustih. Ko peèete, poskrbite, da bo telo obèasno zalival z ma¹èobo. Zahvaljujoè temu bo ohranila tesno soènost in slog.