Blagajni ki register elzab k10 navodila

V skladu z zakonodajo dr¾ave leta 2014 je podjetje, katerega prodaja pri fiziènih osebah, ki niso opravljale finanènih dejavnosti, in pav¹alistiènih kmetov ne presegajo 20.000 PLN na leto, ni bila prisiljena k evidentiranju prodaje v zneskih registracijskih zavezancev. Kako so se te doloèbe spremenile? Ali je blagajna v gostinskih obratih resna?

Od leta 2015 se zgornji predpisi niso veè uporabljali za sooèanje z ljudmi, ki vodijo majhne palice, hi¹e s pripravljeno hrano in "fast food" kabine. Pri preuèevanju veljavnih pravnih predpisov to tudi ne velja za subjekte, ki opravljajo storitve v zvezi z vzdr¾evanjem v stacionarnih gostinskih obratih. Prav tako gre za tiste, ki ponujajo na¹e storitve sezonsko. Podobna oblika obstaja v uspehu subjektov, ki se ukvarjajo s pripravo hrane za zunanje prejemnike.V klubu s spremembo predpisov v letu 2015 za dana¹nji dan so vsi davkoplaèevalci, ki se ukvarjajo s gastronomskimi storitvami, nujno uporabljati blagajno pri prodaji. V trenutni kakovosti velikost prostorov ni pomembna, ali pa obstaja moèna restavracija ali majhen bar, ne glede na to, ali deluje sezonsko ali celo leto. Doloèitev ne presega zneska dose¾enega dohodka.Potovanje bi moralo biti dejstvo, da je zakonodajalec razmi¹ljal o obdobju uvedbe tak¹nih valut v gostinskem sektorju. Zato bi morala biti blagajna na gastronomskem obmoèju uvedena najkasneje do 1. marca 2015. Do takrat so blagajne ¾eleli obstajati zdaj, so bile desenzibilizirane, programirane, pripravljene prebrati in poroèati davènemu uradu. & nbsp; Blagajna mora zapomniti name¹èeno gastronomsko programsko opremo z novimi stopnjami DDV za postavke iz razliènih kategorij. & nbsp; & nbsp; To je bil pomemben razlog za uporabo 90-odstotnega popusta pri nakupu blagajne.

razvrstitev tablet za hujšanjeNepotrebnih kilogramov naravnih načinov, kako izgubiti težo

V primeru opravljanja gostinskih storitev, èe do 31. decembra 2014 davèni zavezanec ne bi presegel omejitve prometa (20.000 PLN, bi morala blagajna najprej zaèeti z delom najpozneje 1. marca 2015. Ko pa je davèni zavezanec z majhno gastronomijo presegel omejitev prometa za izstop iz blagajne pred 1. januarjem 2015, vendar ne v decembru ¹ele v novembru, bi moral davèni znesek vstopiti do 1. februarja 2015.Za pomoè zaslu¾i dejstvo, da je obveznost uporabe blagajne za jedec odprtih po 1. januarju 2015. Konec koncev, na teh obmoèjih mora Cash Register se doloèi ob dva meseca èakajo na konec meseca, v katerem je bil pripravljen za prvo storitve cateringa.