Centralna veriga sesalnikov

Proizvajalci centralnih sesalnikov zagotavljajo, da namestitev centralnega sesalnega sistema ni samo v kateri koli fazi gradnje, ampak le v primeru sekundarne vgradnje v hi¹ah, ki so ¾e v postopku prenove ali obnove. Centralni sesalniki so popolni ne le v palaèah in krajih, ampak pogosto tudi v industrijskih prostorih. Filtracijski sistem, ki se uporablja v centralnih sesalnikih, izbolj¹uje kakovost zraka v prostorih, velika èistilna moè in lahki naèin delovanja pa zagotavljata u¾itek uporabe centralnega sesalnega sistema ¾e veè let. Centralni sesalni sistem je izdelan iz drugih elementov:

Centralna napravaCentralna enota, to je sesalnik - obièajno je name¹èena v zaprtih gospodarskih prostorih, kot so podstre¹je, klet, kurilnica, gara¾a ali podstre¹je. Naprava vsebuje filtre, ki prepreèujejo vse pomembnej¹e neèistoèe, vendar ta parameter ne zmanj¹uje sesalne moèi sesalnika, ki ostane nespremenjena ne glede na velikost prahu v agregatu.Izhodna vtiènicaZraèna loputa omogoèa evakuacijo zraka brez prahu zunaj stavbe. Vse alergene, kot so prah, pr¹ice in delci velikosti 1/10000 mm, se vr¾ejo zunaj stavbe, ki izbere neprijeten vonj zraka od osebe, kar je za nas velika te¾ava v tradicionalnih prenosnih sesalnikih.Namestitev sesanja & nbsp;Sesalne cevi v vlogi PVC cevi se postavijo pod omet, v razpoke sten, v tla objektov, ki se gradijo, tj. Omogoèajo prikljuèitev sesalnih prikljuèkov na centralno podjetje. V blokih, ki so ¾e na voljo, lahko uporabite podstre¹je, prelome sten in namestitvene kanale za zadnji projekt.Sesalne vtiènice & nbsp;V palaèi so name¹èene tako, da lahko s sesalno cevjo (7-12 metrov dose¾ejo tudi najbolj oddaljene kotièke prostorov. Najbolj primerni pogoji sesanja so zagotovljeni s sesalnimi vtiènicami, ki se nahajajo v osrednjih poljih, na primer v hodniku ali na hodniku. Priporoèeno s strani distributerjev centralnih sesalnih sistemov, je ¹tevilo sesalnih vtiènic 1-3 vtiènic na povr¹ino pribli¾no 80 kvadratnih metrov.