Diagnostiena naprava je lahko univerzalna

Kaj je kolposkop?

Kolposkop je vedno bolj privlaèna diagnostièna naprava, ki se uporablja pri ginekolo¹kih pregledih. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije popolnega optiènega sistema s posebno koaksialno osvetlitvijo omogoèa temeljit pregled intimnih delov telesa ¾ensk, ki so izpostavljene nevarnim boleznim. S kolposkopom lahko celo kupite 400x poveèavo slike.

Kolposkop in njegova uporaba

Kolposkop prihaja do kolposkopije, to je pregled povr¹ine materniènega vratu skupaj s kanalom, poleg tega pa tudi vagine in vulve, konèno zaznajo spremembe, ki bi lahko govorile o predkliniènih oblikah raka materniènega vratu. Poroèa se, da je natanènost diagnoze, ki jo je pripravil kolposkop, od 79 do skoraj 97%, odvisno od njene oblike.

Kako ka¾e kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ki se opravi, ko je bolnik prisoten v ginekolo¹kem stolu. Na zaèetku pregleda zdravnik bolniku predpi¹e poseben laringoskop, ki omogoèa vizualizacijo vaginalnega dela materniènega vratu. Po pritrditvi je v vagino organiziran spekulum s prozornimi stenami, za katerim se vidno stene vagine in velikost materniènega vratu gledajo v dobro poveèavo, z intenzivno osvetlitvijo. Kolposkop s pomoèjo kamere omogoèa snemanje vpra¹anja in spremljanje na doloèenem platnu, pisanje in dajanje pacientu, kot tudi toèke priprave medicinske dokumentacije in diagnoze.