Kasnej i nakup blagajne

V letu 2015 so obstajale ¾eleznice za namene uporabe blagajne. Po uredbi, podpisani 4. novembra 2014, se je poveèala skupina podjetnikov, ki morajo kupiti blagajno.Blagajna brez razloga za vrhunec prodaje na drobno vkljuèuje nove prodajalce v kategoriji dostave in opravljanja storitev.

https://neoproduct.eu/si/man-pride-resitev-za-povecanje-kakovosti-seksa-in-vecje-erekcije/

Ko gre za dostavo, bo od zdaj naprej na blagajni potreben dobavitelj parfumov in toaletne vode. Blago, ki je na ravni zrakoplova, se ne ¹teje vanje. Podjetja, ki prodajajo storitve, kot so: tekoèi plin, proizvodi, ki se lahko uporabljajo za motorna goriva ali njegove dodatke, prikolice, prikolice, deli motorja, tobaèni izdelki, alkoholne pijaèe, radijska oprema, telefon, komunikacijska oprema, fotografska oprema ali Za uporabo blagajne so potrebni CD-ji in DVD-ji ter kasete, magnetni trakovi in diski. O tem govorijo tudi ponudniki digitalnih podatkovnih nosilcev, analogno zapisani in neregistrirani.V uspehu nudenja pomoèi so se izkazali za zelo uèinkovite kot v primeru dostave. Fiskalna blagajna nima smisla za kreditiranje na drobno: velja tudi za: popravila motornih vozil, motornih koles in mopedov (tudi popravila pnevmatik, koles, njihovo obnavljanje, obnavljanje in obnavljanje, tehnolo¹ki pregled in presku¹anje vozil, prevoz potnikov poleg njihove roène prtljage s taksiji, oskrba potnikov zdravstvene storitve, ki jih nudijo zdravniki in zobozdravniki, kot tudi storitve frizerjev, kozmetièarjev in kozmetiènih storitev. Gostinske storitve, ki jih ponujajo veliki predmeti (v tekoèi sezoni in gostinstvo, moram biti sposoben povedati blagajno, ne da bi imel smisel na vrhu prodaje. Zanimivo je, da so pravne storitve (npr. Storitve, ki jih je predlagal odvetnik pri¹le v to skupino, z izjemo storitev, ki jih predlagajo notarji.Fiskalna blagajna je brez pomena za posojilo na drobno samo za prodajo na drobno, tj. Pri prodaji fiziènim osebam, ki ne vodijo podjetja. Pri uspehu, ko so mo¹ki samo podjetja, ustanove, prodajna mesta na zgoraj omenjenih podroèjih, ni treba imeti blagajne.Ne smemo pozabiti, da to velja za vse zgoraj na¹tete, ne le za nove davkoplaèevalce. Pri uspehu davkoplaèevalcev, ki niso bili dol¾ni registrirati prodaje prek blagajne, je treba kupiti fiskalno blagajno s sprednjim delom leta 2015, jo fiskalizirati in jo prijaviti uradu. Raèunate na trenutna 2 meseca.