Neplodnost v tevilkah

https://fizzys.eu/si/

Neplodnost je vedno velika drama za pare, ki i¹èejo otroka. Èe ¾elijo imeti otroke najpomembnej¹e sanje, je nemogoèe ustaviti. Ta stopnja bo verjetno negativno vplivala na razmerje v sistemu. In kljub te¾avam, je vredno sprejeti boj za re¹itev tega problema. Razlogi za neplodnost so lahko veliko in le pravilna diagnoza vam bo dala odgovor, ali ima par, ki i¹èe otroka, mo¾nost premagati te bolezni.

Diagnoza neplodnosti se zaène z anamnezo, ki jo zdravnik opravi z parom, ki i¹èe otroka. To je trenutno pomembno, ker problem neplodnosti velja tako za ¾enske kot tudi za èloveka. Med intervjujem strokovnjak postavi veliko vpra¹anj, v zadnjem zadnjem intimnem. Zdravnik vas bo vpra¹al, med drugim za ¾ivljenje, bolezni in uporabljena zdravila. Da bi se pripravili na tak¹en pogovor, je vredno ugotoviti, ali so bili na¹i star¹i ali stari star¹i v pravem problemu in ali so pre¹li na svoje bolezni, kot je diabetes. Ko zdravnik zbere vse potrebne informacije, se odloèi za izvedbo potrebnih testov. Treba je omeniti, da morate biti sposobni opraviti diagnostiko, saj je zelo prijetno izkljuèiti neplodnost. Dovolj je, da se izvede analiza semena. Njegove izdelke lahko vidimo ¾e 24 ur po testu. Prvo obdobje pri ¾enskah je doloèanje ravni hormonov, ki so v procesu razmno¾evanja. To vpra¹anje je obièajno zgrajeno zjutraj, ker mora bolnik obstajati na prazen ¾elodec. Njegov rezultat predstavi strokovnjak, ki odloèi z parom. Ta stopnja se ¹e vedno izvaja pri mo¹kih, ko pregled s semenom ni pokazal nobenih nepravilnosti. Naslednji korak je izvajanje slikanja pri ¾enskah. Njihova prednostna naloga je oceniti pravilnost reproduktivnih organov. Enako izjemno velja za uspeh, ko je oseba v preteklosti opravila operacijo.

Pogosto mnogi strokovnjaki priporoèajo, da ¾enske opazujejo cikel, preden predlagajo drugo vrsto ¹tudije. To je njegovo preverjanje, da veliko pi¹e o naravi te¾av z neplodnostjo.