Nepremieninski trg

Danes mnogi pari posku¹ajo dobiti otroka. Traja eno kraj¹e obdobje, za druge pa dalj¹e. In za nekatere pare, tudi po mnogih poskusih, vse gre narobe. Osemenjevanje je strategija, ki podpira reprodukcijo. Predpogoj za zaèetek te taktike je ovalna jajcevoda v ¾enski.

Mass Extreme

Kontraindikacije so fibroidi maternice, ki lahko povzroèijo pomanjkanje noseènosti. Zdravljenje je odvisno od pokritosti, kjer je sperma partnerja koristna, kar je tudi èrpanje sperme iz banke.Osemenjevanje je nekoliko invazivna in enostavna metoda zdravljenja neplodnosti. Zdravljenje se prenese pri ¾enskah, ki tvorijo moten cikel ovulacije, pa tudi kadar je sluz ¹kodljiva za seme. Po drugi strani pa pri mo¹kih, ko so njihove sperme zelo majhne in ko so v tesni ¹tevilki.Zdravljenje se sklada z mnogimi pravili. Najprej mora ¾enska pripraviti teste: stopnjo èistosti vagine, kulturo iz cervikalnega kanala, v smislu klamidije in citologijo. Vendar pa se morate obrniti na specialista, da opravite raziskave o naravi klamidije in sejanju semena. ®enska je pred posegom predpisana hormoni, injekcije ali tablete.Èe obstaja ugodna kolièina gibljive sperme, je mo¾nost, da bo volja, kmalu po prvi osemenitvi. Da prvi ne uspe, je seveda mogoèe ¹e naprej poskusiti. Cena postopka je od 700 do 1300 dobrih glede na kliniko, kar vkljuèuje pomen postopka. Razlikujemo med intrauterino, cervikalno in medenièno osemenjevanje.Osemenjevanje je novo re¹evanje proti in vitro. Je neboleè in funkcionalen. Niè se ne vpra¹a o tem, èeprav ga zdravniki privlaèijo pred in vitro. Uèinkovitost osemenjevanja se giblje od 5 do 25%. ®eli starost ¾enske ali parametre sperme.®enska bi morala biti pod stalnim zdravni¹kim nadzorom, ne bi smela izvajati ¹portnih dejavnosti in ne jemati vroèe kopeli. Èe izpolnimo vse razloge, se bo poveèala uèinkovitost prizadete noseènosti.