Pavsalni odstop kmeta

Obveznost vodenja evidenc o elektronskih napravah v zvezi s finančnimi denarji v letu dva tisoč sedemnajst bo veljala za vse podjetnike, ki vodijo gospodarsko kampanjo in zagotavljajo naše storitve podjetjem brez registrirane gospodarske dejavnosti ter za pavšalne kmete. Spremembe fiskalnih vsot se uvajajo postopoma.

V dva tisoč petnajstih letih je zakonodajalec zaradi gospodarskih subjektov odpravil oprostitev obveznosti vodenja elektronskih evidenc subjektov, med katerimi je ugotovil grobe kršitve določb. Te kršitve so delovale predvsem tako, da so znižale dejanski promet naslova kampanje, tako da se je uvrstil v obseg dvajset tisoč prometa, v katerem ni bilo nobene obveznosti, da bi vodili evidenco sreče in pomoči z uporabo blagajne posnetkov in upravljali s prejemki prek nje. Po navedbah ministrstva za finance so panoge, ki so najpogosteje dovolile tovrstno kaznivo dejanje, bile garaže, postaje za diagnostiko vozil, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze, ki se izvajajo na področjih izobraževalnih zavodov in s temi predmeti upravljajo. Zakonodajalec prav tako trdi, da bo beleženje prihodkov od vseh poslovnih subjektov, ki opravljajo storitve v mislih potrošnikov brez registrirane finančne dejavnosti, in za kmete s pavšalnimi cenami pomemben korak v načrtu za večjo preglednost in privlačnost na trgu ter za zagotovitev učinkovitejšega in mirnejšega izvajanja njihovih pravic pred potrošniškim sodiščem. V skladu s četrto določbo zadevne uredbe so morali objekti, ki zagotavljajo storitve menjave pnevmatik, tehnični preizkusi in pregledi ter davčni svetovalci, frizerji in kozmetologi, 1. januarja 2000 nemudoma namestiti blagajno. V drugih primerih imajo podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, dva meseca od prekoračenja omejitve dvajset tisoč dobrin za namestitev blagajne.