Prevajalska agencija ho ownia kielce

Na¹a prevajalska agencija zaposluje le izku¹ene in visoko usposobljene prevajalce, ki se dobro vkljuèijo v vsako delo. Pred vstopom na borzo kupca obvestimo o predvidenih stro¹kih in èasu izvedbe.

Ling Fluent

Nudimo najvi¹jo kakovost prevoda in originalne, nizke cene. Igramo z veliko zaupanja iz kartice na¹ih strank. Na¹a prevajalska agencija Krakow uporablja ustni in pisni prevod. Specializirani smo za osnovne in obièajne prevode. Prevajamo pravne in poslovne dokumente, korespondenco in specializirana besedila. Vsem dokumentom, ki jih je izdala stranka, ohranimo popolno diskrecijo. Imamo dobre certifikate, ki potrjujejo najvi¹ji razred storitev. Svojo mo¾nost usmerjamo tako na zasebne kot tudi na podjetja. Spoznavamo najnovej¹e tehnologije, ki podpirajo prevajanje. Stranke lahko naroèijo neposredno v znani blagovni znamki ali prek interneta. Ponujamo tudi druge vrste tolmaèenja: simultano, zaporedno, oddaljeno in pogajanje. Prvi se ponavadi ponovi med pogovorom. Ne sili dodatne tehniène opreme. On deli energijo in natanènost. On lahko popolnoma prenese èustva govornika. Po drugi strani pa se konsekutivna interpretacija izplaèa med vernisanjem, usposabljanjem in stro¹ki. Prevede se prevod in izvirno besedilo. Imamo prevod na kraju samem za izlete in ¹tudijske obiske. V tem primeru se uporabljajo strokovni in praktièni prevajalci. Tudi tolmaè ima vlogo pogajalca pri uspe¹nem prevajanju s pogajanji. Prevajalska agencija ponuja tudi prevajanje: standardno, zaprise¾eno in literarno. Specializiran je za razumevanje informatorjev, vodnikov in dialo¹kih pisem. Poleg tega ponuja konferenèno tolmaèenje, kar je velik izziv za ljudi v pisarnah, ki so strokovno prevedeni. Ukvarja se tudi s strokovnimi prevodi: tehniènimi, medicinskimi, informacijskimi, kemiènimi, finanènimi, poslovnimi, tr¾enjskimi in pravnimi. Vabimo vas, da raz¹irite krog na¹ih zadovoljnih strank!