Rezalnik morphy richards 48401

Èasi so se nepovratno spremenili, ko se je na primer zrezan zelje pri projektu siliranja izvedel s pomoèjo no¾a. Naslednja razlièica je bila bistveno izbolj¹ana z roènim rezalnikom. Zdaj, da sesekamo veèji odmerek zelja, uporabimo rezalnik zelja. Nato obstaja veliko univerzalna naprava, katere glavna vloga je rezanje zelja, po drugi opremi pa lahko postanejo npr.

Rezalnik za zelje za elektrièno zelje se prav tako uporablja v trgovinah z gostinsko ponudbo, restavracijah in gospodinjstvih. Podobno je, da nacionalna zavest o zdravi prehrani ¾ivi z vsakim letom. ®enske so ¹e bolj¹e pri uporabi vegetarijanske prehrane, ne etièno, ampak tudi zdravilno.V obdobju, ko jemo veè zelenjave in sadja, potrebujemo rezalnik. Znanstveno je dokazano, da je bogatej¹a dr¾ava, veè je mesa v njem in veè velikih izdelkov, kot so zelje, nova zelenjava in izdelki. Ti izdelki so odlièni po vrsti vitaminov, kot so vitamin A, C, B. E. Kot tudi vlakna, ki pospe¹ujejo presnovo, kar pojasnjuje zmanj¹anje telesne te¾e, in zato spodbuja izgubo telesne te¾e. Igra vkljuèuje zelenjavo, ki se dr¾i najmanj ma¹èobnih ¾ivil, kar dokazuje, da si lahko celo huj¹a ¾enska privo¹èi polno zelenjavno moko. Szatkownica daje celo velike odmerke te zelenjave v ekspresnem tempu, npr. Pri uspehu naèrtovanega nabiranja zelja. Tak¹en stroj zelo lepo in enakomerno gleda rezine zelja, kar je velika vrednost materiala. Rezalnik zelja je izdelan iz kovinskega ohi¹ja, motorja, jermenskega prenosnika, ki poganja gred. Na gredi se nahaja delovni podstavek, ki je opremljen s petimi no¾i s spiralnim rezalnim robom. Vse to zagotavlja stalen in optimalen rezalni kot. Nad diskom se nahaja polnilni lijak. In pod gumbom se nahaja ¾leb, na katerem se raztrga zelje. Poleg tega vam drobilec daje visoko odpornost, saj je narejeno skupno definirano nerjavno. Prav tako je slaba v uporabi in se lahko prilagodi osebnim potrebam s ¹tevilnimi razpolo¾ljivimi dodatki.