Rezalnik najprej avstrija

Vsakdo ima rad tradicionalni poljski problem pravega zelja, ki raste na na¹em gospodarstvu. Glede na regijo ali preference lahko bigos zbere iz novega zelja. Tradicionalni bigos je narejen iz kislega in lahkega zelja, ki se pome¹ata. Vendar pa so preprièani, da bo eden od kvasovk ali sladko. To je odvisno od va¹ega okusa.

Vivese Senso Duo Oil

Zelje je treba sesekljati zelo fino, kajti od tega bomo dobili naraven okus. Na ¾alost je na ¾alost no¾. To je vredno, da se zalo¾ite z rezalniki za zelje. So preproste, vendar so ¹e posebej praktiène in omogoèajo enostavno pripravo jedi iz zelja. Res je, da obstaja posamezna velikost, èeprav je sedanjost majhna, ker je primerna. Tipièen rezalnik je narejen iz surovega lesa in rezila. Ko ga uporabljamo, moramo pokazati na prste, ker so njegovi rezili zelo intenzivni. Vendar pa se z dobro uporabo, niè takega ne bi smelo zgoditi. Uporaba je zelo enostavna in verjetno vsakdo potem dela.Poleg zelja potrebuje dober bigos drugaèno meso, tj. ©unko, klobaso, slanino ali novo, ki mu je v¹eè. Potrebujemo nekaj zaèimb. Poper in sol bosta popolna. Prav tako je vredno dodati nekaj lovorjevih listov, ki bodo na¹li aromo iz bli¾njega obara. Problem lahko dodate tudi gobe, gobe, niso potrebne. Na splo¹no, bigos je veliko sort, poleg vsakega doma, je ustvarjena v nasprotni mo¾nosti tudi okus drugaèe vsakiè. Meso takoj polo¾ite v lonec, da ga pripravite z razliènimi sestavinami, ali pa se pred tem peèete ali prepra¾ite. ©ele po tem jim dajte preostanek obroka. Bigos je treba kuhati pribli¾no 40 minut, da se ne za¾ge. Pri kuhanju v kuhinji se razteza celotna aroma iz lonca. Kuhanje lahko pospe¹ite z loncem na pritisk. Zahvaljujoè njemu bomo naredili bigos in vsa aroma bo v nas in ne bo pobegnila od nas. S tem se na mizo prika¾e okus dodatnih okusov.Problem je v jedi, ki jo lahko postre¾emo za razlièna praznovanja. Zares, za rojstni dan ali za turiste. Vsi vedo tudi, da je bigos okusen ¹e en dan po izdelavi.