Zadnje nesrece pri rusinskih nesrecah

Vzroki primerov se redno pregledujejo, da se v perspektivi zmanjša tveganje za ponovitev. Rezultati preskusov jasno kažejo, da so vzroki nesreč zelo pogosto drug način nadzora v bistvu varnosti stroja. Težave, povezane z zlorabo in delovanjem strojev, se pojavljajo na vseh stopnjah njihovega življenjskega cikla. To pravi korak specifikacije, pa tudi namen, proizvodnja, delovanje, vzdrževanje, spreminjanje itd.

Strojno certificiranje končno odpravlja nevarnosti, ki se lahko pojavijo v delovni sobi. Stroji, ki prejmejo uporabljene certifikate, so preizkušeni in preverjeni na berljivost. Posamezne strani in komponente so preizkušene. Analizira se načelo naloge in načrtujejo opisi, ki bodo ljudem na terenu pomagali pravilno uporabljati ustanove in naprave. Potrebe po potrdilih posameznih organizacij in naprav so v veliki meri posledica predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Zaupni in higienski delavci imajo možnost udeležbe na tečajih in usposabljanju na področju certificiranja strojev. Znanje, preverjanje in spretnosti, organizirani v času takšnih stroškov in usposabljanja, prispevajo k določenemu zmanjšanju odstotka nesreč v smislu dela, ki so usodne in poznejše. Sodelovanje v delovnih procesih in usposabljanjih oddelka za organizacijo in certificiranje opreme prinaša celo vrsto koristi za lastnike. Izobraženi zaposleni so jamstvo ustrezne lastnine ustanove in varovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu.